Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

28.05.2020 (bieżący 8/2020)

EBI 8/2020

z dnia  28.05.2020 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2020 roku o godz. 10:00  w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1A w Katowicach.

Pełna treść Ogłoszenia w załączeniu.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2. Projekty uchwał ZWZ
3. Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 i 3 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga