Raport roczny za 2019 r.

10.04.2020 (roczny 4/2020)

EBI  4/2020

z dnia 10.04.2020 r.

Raport roczny za 2019 r.


Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2019 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Zał. nr 3 Reg. ASO

Załączniki:
Raport Roczny za 2019 rok
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga