Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 r.

07.01.2020 (bieżący 1/2020)

EBI 1/2020

z dnia  07.01.2020 r.


Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 r.

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2020 r. będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2019 roku: 30 stycznia 2020
Raport za I kwartał 2020 roku: 28 kwietnia 2020
Raport za II kwartał 2020 roku: 29 lipca 2020
Raport za III kwartał 2020 roku: 29 października 2020
Raport roczny za 2019 rok: 10 kwietnia 2020

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości
w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust 14.1 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga