Zawarcie umowy z biegłym rewidentem o badanie sprawozdania finansowego

06.12.2019 (bieżący 23/2019)

EBI 23/2019       
z dnia 06.12.2019 r.
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem o badanie sprawozdania finansowego

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że dnia 6 grudnia 2019r. Spółka powzięła informacje o zawarciu z DB AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach umowy o badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szczerbowski - Prezes Zarządu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga