Odwołanie Prokurenta Spółki

29.08.2019 (bieżący 21/2019)

RB 21/2019
z  dnia 29.08.2019

Odwołanie Prokurenta Spółki

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż z dniem 29 sierpnia 2019 r. z funkcji Prokurenta została odwołana Pani Jolanta Sonik. Prokura miała charakter prokury łącznej.                                           
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7. Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Szczerbowski – Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga