Odwołanie Prokurenta Spółki

26.08.2019 (bieżący 19/2019)

RB 19/2019

z  dnia 26.08.2019

Odwołanie Prokurenta Spółki


Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż z dniem 26 sierpnia 2019 r. z funkcji Prokurenta został odwołany Pan Marcin Ćwikła. Prokura miała charakter prokury samoistnej.                                           
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Szczerbowski – Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga