Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

26.08.2019 (bieżący 18/2019)

EBI  18/2019

z dnia 26.08.2019 r.


Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu na Prezesa Zarządu Pana Marka Szczerbowskiego.

Ponadto GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż życiorys zawodowy zostanie przekazany do publicznej wiadomości niezwłocznie po dostarczeniu go do Spółki przez powołanego Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt.7 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Ćwikła - Prokurent
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga