Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

26.08.2019 (bieżący 18/2019)

EBI  18/2019

z dnia 26.08.2019 r.


Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu na Prezesa Zarządu Pana Marka Szczerbowskiego.

Ponadto GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż życiorys zawodowy zostanie przekazany do publicznej wiadomości niezwłocznie po dostarczeniu go do Spółki przez powołanego Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt.7 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Ćwikła - Prokurent
Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy