Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 8 sierpnia 2019 r.

08.08.2019 (kwartalny 17/2019)

EBI  17/2019
z dnia 08.08.2019 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 8 sierpnia 2019 r.


Spółka GKS GieKSa Katowice S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 8 sierpnia 2019 roku.Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

•             Marcin Ćwikła - Prokurent

Załączniki:
Treść uchwał NWZ 08 08 2019

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa