Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.

26.07.2019 (kwartalny 16/2019)

EBI  16/2019
z dnia 26.07.2019 r.


Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.

Spółka GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy oraz skonsolidowany raport za II kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Ćwikła- Prokurent

Załączniki:
Jednostkowy raport kwartalny II KW 2019.pdf
Skonsolidowany raport kwartalny II KW 2019.pdf

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa