GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 15 2019

GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00  w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1A w Katowicach. 

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 
2. Projekty uchwał NWZ 
3. Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika 
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ 

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Ćwikła- Prokurent

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga