GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 14 2019

ESPI  14/2019

z dnia 14.06.2019 r.

Podjęcie przez walne zgromadzenie Klub Hokejowy GKS Katowice S.A.  - spółki zależnej GKS GieKSa Katowice S.A. uchwały o połączeniu

GKS GieKSa Katowice S.A. (emitent) informuje o podjęciu w dniu 14.06.2019 r. przed Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej - Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. (dalej: Spółka) uchwały o połączeniu Spółki z GKS GieKSa Katowice S.A.

Zarząd Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A został upoważniony przez Walne Zgromadzenie do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Ćwikła - Prokurent
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga