GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 13 2019

ESPI  13/2019

z dnia 13.06.2019 r.


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.

GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.

1. Miasto Katowice
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 57.800.000
Udział w ogólnej liczbie głosów – 84,72 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ – 99,98 %

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
•             Marcin Ćwikła - Prokurent

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa