Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 12 czerwca 2019 r.

12.06.2019 (bieżący 12/2019)

EBI  12/2019
z dnia 12.06.2019 r.


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 12 czerwca 2019 r.

Spółka GKS GieKSa Katowice S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 12 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
•             Marcin Ćwikła - Prokurent

Załączniki:

Treść uchwał ZWZ 12 06 2019.pdf

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga