Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki

10.06.2019 (bieżący 12/2019)

RB 12/2019

Z dnia 10.06.2019 r.


Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki

Działając w imieniu GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 10 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Marcina Janickiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Ćwikła – Prokurent

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy