Odwołanie Prokurenta Spółki

20.05.2019 (bieżący 10/2019)

RB 10/2019
z  dnia 20.05.2019

Odwołanie Prokurenta Spółki

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż z dniem 20 maja 2019 r. z funkcji Prokurenta został odwołany Pan Tadeusz Bartnik. Prokura miała charakter łączny i upoważniała do reprezentowania Spółki działając łącznie z innym prokurentem lub członkiem Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga