GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 8 2019

ESPI 8/2019
z dnia 13.05.2019 r.

Informacja o zamieszczeniu w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu w sprawie podjęcia uchwały o połączeniu GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ze spółką Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. (Emitent), ze względu na istotność sprawy w nawiązaniu do raportu ESPI 4/2019 z dnia 29.03.2019 r. - Przyjęcie Planu połączenia ze spółką zależną Klubem Hokejowym GKS Katowice S.A. oraz pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ze spółką Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach, raportu ESPI 6/2019 z dnia 17.04.2019 r. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ze spółką Klub Hokejowy GKS Katowice S.A.z siedzibą w Katowicach oraz raportu ESPI 7/2019 z dnia 03.05.2019 r. - Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A., informuje, że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 12.06.2019 r. godz. 10:00 w siedzibie Spółki, umieszczony został punkt o podjęciu uchwały w sprawie połączenia GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ze spółką Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach

Podstawa prawna: Art. 17 rozporządzenia MAR – informacje poufne
Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Janicki - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga