Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 r.

28.01.2019 (kwartalny 2/2019)

EBI 2/2019
z dnia 28.01.2019 r.
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 r.


Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy oraz skonsolidowany raport za IV kwartał 2018 r.
Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Zał. nr 3 Reg. ASO

Załączniki:
- Jednostkowy raport kwartalny IV KW 2018
- Skonsolidowany raport kwartalny IV KW 2018

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa