Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 r.

07.01.2019 (bieżący 1/2019)

EBI 1/2019

z dnia  07.01.2019 r.

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2019 r. będą przekazywane w następujących terminach:
Raport za IV kwartał 2018 roku: 28 stycznia 2019
Raport za I kwartał 2019 roku: 26 kwietnia 2019
Raport za II kwartał 2019 roku: 26 lipca 2019
Raport za III kwartał 2019 roku: 28 października 2019
Raport roczny za 2018 rok: 10 kwietnia 2019

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości
w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust 14.1 Zał. nr 3 Reg. ASO 

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga