GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB-W_ASO 1 2019

ESPI  1/2019
z dnia 04.01.2019 r.


Informacja o odwołaniu członków zarządu spółki zależnej tj. Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach oraz o delegowaniu członków rady nadzorczej tej spółki do czasowego wykonywania czynności członków zarządu. 

GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 4 stycznia 2019 r. powziął informację, że Rada Nadzorcza spółki zależnej tj. Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A. na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2019 r. podjęła, z inicjatywy Miasta Katowice, uchwały o odwołaniu ze składu zarządu spółki Prezesa Zarządu - Pana Przemysława Plisza oraz Wiceprezesa Zarządu – Pana Witolda Hornika.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A. oddelegowała, na okres trzech miesięcy, swoich członków – Marcina Janickiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Kingę Pajerską-Krasnowską do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna: Art. 17 rozporządzenia MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

•             Marcin Janicki - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga