Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

26.11.2018 (kwartalny 29/2018)

EBI  29/2018
z dnia 26.10.2018 r.
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy oraz skonsolidowany raport za III kwartał 2018 r.
Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Zał. nr 3 Reg. ASO

Załączniki:
- Jednostkowy raport kwartalny III KW 2018
- Skonsolidowany raport kwartalny III KW 2018

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki- Prezes Zarządu
Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy