Powołanie członka Rady Nadzorczej

23.08.2018 (bieżący 27/2018)

EBI  27/2018
z dnia 23.08.2018 r.


Powołanie członka Rady Nadzorczej

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 5/08/2018 powołało do składu Rady Nadzorczej: Panią Małgorzatę Wójcik.

Ponadto GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż życiorys zawodowy zostanie przekazany do publicznej wiadomości niezwłocznie po dostarczeniu go do Spółki przez powołanego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki - Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga