Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 23 sierpnia 2018 r.

23.08.2018 (bieżący 26/2018)

EBI  26/2018

z dnia 23.08.2018 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 23 sierpnia 2018r.

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 23 sierpnia 2018 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Reg. ASO

Załącznik: Treść uchwał NWZ 23 08 2018

Osoby reprezentujące spółkę:
•             Marcin Janicki - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa