Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

27.07.2018 (kwartalny 24/2018)

EBI  24/2018
z dnia 27.07.2018 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy oraz skonsolidowany raport za II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Zał. nr 3 Reg. ASO

Załączniki:
- Jednostkowy raport kwartalny II KW 2018
- Skonsolidowany raport kwartalny II KW 2018

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga