Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

26.07.2018 (bieżący 23/2018)

EBI 23/2018

z dnia  26.07.2018 r.


Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00  w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1A w Katowicach.

Pełna treść Ogłoszenia w załączeniu.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2. Projekty uchwał NWZ
3. Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 i 3 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki- Prezes Zarządu
Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy