Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

11.07.2018 (bieżący 21/2018)

EBI 21/2018
z dnia 11.07.2018 r.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej


Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Wojciecha Cygana oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 11 lipca 2018 r.

Zarząd Spółki dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład, jaki Pan Wojciech Cygan wniósł w rozwój Spółki w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki- Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga