GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB-W_ASO 10 2018

ESPI  10/2018
z dnia 29.06.2018 r.


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.
1.            Miasto Katowice
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 40.700.000
Udział w ogólnej liczbie głosów – 79,61 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ – 100 %

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
•             Marcin Janicki - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga