Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 r.

14.01.2014 (bieżący 1/2014)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2014 r. będą przekazywane w następujących terminach:


Raport za IV kwartał 2013 roku: 14 lutego 2014

Raport za I kwartał 2014 roku: 15 maja 2014

Raport za II kwartał 2014 roku: 14 sierpnia 2014

Raport za III kwartał 2014 roku: 14 listopada 2014

Raport roczny za 2013 rok: 15 kwietnia 2014Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości
w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust 14.1 Zał. nr 3 Reg. ASOOsoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga