Uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2018 poprzez doprecyzowanie (Rezygnacja członka Rady Nadzorczej)

09.05.2018 (bieżący 12/2018)

EBI  12/2018
z dnia 9.05.2018 r.


Uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2018 poprzez doprecyzowanie (Rezygnacja członka Rady Nadzorczej)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż Pani Magdalena Kolka złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 9 maja 2018 r.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga