Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

07.05.2018 (bieżący 11/2018)

EBI  11/2018
z dnia 7.05.2018 r.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pani Magdaleny Kolki oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 9 maja 2018 r.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Magdalenie Kolce za pracę wykonywaną w okresie sprawowania funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga