Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

27.04.2018 (kwartalny 10/2018)

EBI  10/2018
z dnia 27.04.2018 r.
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy oraz skonsolidowany raport za I kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

- Marcin Janicki- Prezes Zarządu

Załączniki:
- Jednostkowy raport kwartalny I KW 2018
- Skonsolidowany raport kwartalny I KW 2018

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga