Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego

24.01.2018 (bieżący 2/2018)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż ulega zmianie data przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku.

Poprzedni termin przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 określony w raporcie bieżącym Nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. określony został na dzień 26 stycznia br.

W związku ze zmianą, Zarząd informuje, iż ogłoszenie raportu okresowego za IV kwartał 2017 nastąpi w dniu 5 lutego 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2018 roku przekazane raportem EBI nr 1/2018 z dnia 08.01.2018 r. nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
§ 6 ust 14.2 Zał. nr 3 Reg. ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa