Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 r.

08.01.2018 (bieżący 1/2018)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2018 r. będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2017 roku: 26 stycznia 2018

Raport za I kwartał 2018 roku: 27 kwietnia 2018

Raport za II kwartał 2018 roku: 27 lipca 2018

Raport za III kwartał 2018 roku: 26 października 2018

Raport roczny za 2017 rok: 10 kwietnia 2018

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości
w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust 14.1 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga