Podpisanie umowy objęcia akcji serii M wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego

10.02.2014 (bieżący 3/2014)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Miasto Katowice w dniu 10.02.2014 r. umowy objęcia akcji serii M, wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/02/2014 Zarządu Spółki podjętej w dniu 04 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii M i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M.

Akcje serii M zostały zaoferowane do objęcia w ramach oferty prywatnej skierowanej do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.
Miasto Katowice, w odpowiedzi na skierowaną do niego ofertę objęcia akcji serii M, objął 2.000.000 akcji serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję.Podstawa prawna: §3 ust. 1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga