Zawarcie umowy z biegłym rewidentem o badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

19.12.2017 (bieżący 25/2017)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że dnia 19 grudnia 2017 r. Spółka powzięła informacje o zawarciu z DB AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach umowy o badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga