Rezygnacja członka Zarządu Spółki GKS GieKSa Katowice SA

14.09.2017 (bieżący 19/2017)

GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 14 września 2017 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Wojciecha Cygana o rezygnacji z pełnionej przez niego funkcji Prezesa Zarządu GKS GieKSa Katowice SA.

Podstawa prawna:

§ 3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Janicki- Wiceprezes Zarządu
Marcin Ćwikła - Prokurent

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga