Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

12.11.2014 (bieżący 23/2014)

Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 grudnia 2014 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1 w Katowicach.


Pełna treść Ogłoszenia w załączeniu.


Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2.Projekty uchwał NWZ
3.Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
4.Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ


Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 i 3 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga