GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB-W_ASO 5 2017[513751]

Raport ESPI

Raport RB-W_ASO

Numer: 5/2017
Data sporządzenia:

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 13 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 13 czerwca 2017 r.

1. Miasto Katowice
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ - 37.700.000
Udział w ogólnej liczbie głosów - 78,34 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ - 100 %

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga