Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 13 czerwca 2017 r.

13.06.2017 (bieżący 14/2017)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 13 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Reg. ASO
 

Załączniki:

Treść uchwał ZWZ 13 06 2017.pdf rozmiar: 528.9 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga