Powołanie członka Rady Nadzorczej

13.06.2017 (bieżący 15/2017)

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 13 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 22/06/2017 powołało do składu Rady Nadzorczej: Panią Halinę Wróbel.
Ponadto GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż życiorys zawodowy zostanie przekazany do publicznej wiadomości niezwłocznie po dostarczeniu go do Spółki przez powołanego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga