Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

12.06.2017 (bieżący 13/2017)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Stanisława Krusza oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 12 czerwca 2017 r.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Stanisławowi Kruszowi za pracę wykonywaną w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga