Powołanie Członków Zarządu Spółki

31.05.2017 (bieżący 11/2017)

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2017 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru Zarządu Spółki. Na Prezesa Zarządu powołano Pana Wojciecha Cygana, a na Wiceprezesa Zarządu powołano Pana Marcina Janickiego.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Ćwikła - Prokurent
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga