Rezygnacja członków Zarządu Spółki GKS GieKSa Katowice SA

23.05.2017 (bieżący 9/2017)

GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 23 maja 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Pana Wojciecha Cygana o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu GKS GieKSa Katowice SA oraz zawiadomienie Pana Marcina Janickiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu GKS GieKSa Katowice SA.

Podstawa prawna:

§ 3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Ćwikła - Prokurent
Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partner medialny
Partnerzy