Raport roczny za 2016 r.

18.04.2017 (roczny 5/2017)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2016 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Zał. nr 3 Reg. ASO

Załączniki:
Raport Roczny
Opinia biegłego rewidenta wraz z raportem
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu dobrych praktyk
Sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 2016
 

Załączniki:

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.pdf rozmiar: 13083.5 kB Opinia biegłego rewidenta + raport.pdf rozmiar: 11696.1 kB Oświadczenie Zarządu-Dobre Praktyki.pdf rozmiar: 3395.8 kB Sprawozdzanie Zarządu za rok 2016.pdf rozmiar: 3046.3 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga