Podpisanie umowy o układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

21.02.2014 (bieżący 5/2014)

Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie o rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Przed podpisaniem umowy Spółka uregulowała większość ze swoich zobowiązań, a także opłaciła w całości bieżące składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.Podstawa prawna: § 3 ust 1 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partner medialny
Partnerzy