Podpisanie umowy o układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

21.02.2014 (bieżący 5/2014)

Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie o rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Przed podpisaniem umowy Spółka uregulowała większość ze swoich zobowiązań, a także opłaciła w całości bieżące składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.Podstawa prawna: § 3 ust 1 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga