Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 r.

09.01.2017 (bieżący 1/2017)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2017 r. będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2016 roku: 27 stycznia 2017

Raport za I kwartał 2017 roku: 28 kwietnia 2017

Raport za II kwartał 2017 roku: 28 lipca 2017

Raport za III kwartał 2017 roku: 27 października 2017

Raport roczny za 2016 rok: 10 kwietnia 2017


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust 14.1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa