Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego

25.10.2016 (bieżący 21/2016)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż ulega zmianie data przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2016 roku.

Poprzedni termin przekazania raportu okresowego za III kwartał 2016 określony w raporcie bieżącym Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. określony został na dzień 27 października br.

W związku ze zmianą, Zarząd informuje, iż ogłoszenie raportu okresowego za III kwartał 2016 nastąpi w dniu 28 października 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust 14.2 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa