Zmiana daty przekazania raportu rocznego

15.04.2014 (bieżący 7/2014)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje o zmianie daty publikacji raportu rocznego.

Raport zostanie opublikowany w dniu 30 kwietnia 2014 r., a nie 15 kwietnia br. jak zostało to podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym EBI nr 1/2014 z dnia 14 stycznia br.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2014 roku przekazane raportem EBI nr 1/2014 z dna 14.01.2014 r. nie uległy zmianiePodstawa prawna:

§ 6 ust 14.2 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa