Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 25 maja 2016 r.

25.05.2016 (bieżący 10/2016)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 maja 2016 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Reg. ASO
 

Załączniki:

Treść uchwał ZWZ 25 05 2016.pdf rozmiar: 483.2 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa