Zmiana daty przekazania raportu rocznego

30.04.2014 (bieżący 8/2014)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje o ponownej zmianie daty publikacji raportu rocznego.

W związku z otrzymaniem od biegłego rewidenta informacji, że wydanie przez niego opinii z badania sprawozdania finansowego za 2013 r. nastąpi do dnia 7 maja 2014 r., Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. jest zobligowany do zmiany terminu publikacji raportu rocznego na dzień 7 maja 2014 r. a nie jak wcześniej informował w dniu 30 kwietnia br.


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2014 roku przekazane raportem EBI nr 1/2014 z dna 14.01.2014 r. nie uległy zmianiePodstawa prawna:


§ 6 ust 14.2 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga