Raport roczny za 2015 r.

15.04.2016 (roczny 6/2016)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2015 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Zał. nr 3 Reg. ASO


 

Załączniki:

Raport roczny za 2015 r..pdf rozmiar: 13158.4 kB Opinia biegłego rewidenta + raport.pdf rozmiar: 11834.9 kB Oświadczenie Zarządu- Dobre Praktyki.pdf rozmiar: 1661.7 kB Sprawozdanie Zarządu za rok 2015.pdf rozmiar: 2642.5 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga